Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Uspješno završen projekt Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada Ciljevi projekta: pridonijeti usklađivanju upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama na tržištu rada, povećati zapošljivost i pridonijeti razvoju poduzetničke kulture u našem društvu.

Promocijom poduzetništva i obrta učenika OŠ

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Uspješno završen projekt Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, faza II Cilj projekta: doprinijeti ostvarenju ciljeva zapošljavanja, obrazovanja i smanjenje socijalne nejednakosti u Bjelovarsko – Bilogorskoj županiji

Poboljšanje kapaciteta Lokalnog partnerstva

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Uspješno završen projekt Vlakom kreacije do bazena imaginacije. Cilj projekta: razviti selektivne oblike turizma, te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti općine Veliki Grđevac.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Regionalni razvoj

Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa u slabije razvijenim regijama s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetništva, građana i posjetitelja.

Jedinice regionalne samouprave su ključni nositelji razvoja na subnacionalnoj razini i u planiranju razvoja surađuju s gradovima i općinama sa svog područja i u skladu s tim osnivaju agencije koje će koordinirati cijeli proces.

Slijedom navedenog, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. osnovana je Odlukom Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije od 03. prosinca 2002. godine s ciljem optimizacije razvojnih ciljeva Bjelovarsko-bilogorske županije.

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.  sukladno Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja upisana je u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja kao regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Poslovi regionalnog koordinatora utvrđeni su ranije navedenim Pravilnikom, a to su:

  • koordinaciju izrade županijskih razvojnih strategija (u daljnjem tekstu: ŽRS);
  • izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a;
  • praćenje provedbe ŽRS-a;
  • koordinaciju poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata;
  • koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
  • sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja;
  • sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija;
  • poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
  • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije;
  • suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata.


Županijska razvojna strategija


DOKUMENTI:
Na ovome mjestu možete pregledati i preuzeti sve dokumente vezane za regionalnu politiku Republike Hrvatske.
 


 

IZBORNIK

DOGAĐANJA

DOGAĐANJA - August
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0

KORISNI LINKOVI

Strukturni i investicijski fondovi
Europska komisija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Smjernice
Bbz
Drustvo
Strip